sunshine

Dagindeling

De dagindeling is een globaal overzicht van een dagritme van baby's, dreumesen, peuters en van schoolkinderen. Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld bij mooi weer gaan we naar buiten en bij slecht weer blijven we binnen. De activiteiten worden hierop afgestemd. In overleg met de ouders worden er uitstapjes gepland. Dit kan bijvoorbeeld zijn naar de speeltuin, kinderboerderij of het bos.

De dagindeling is ook afhankelijk van de samenstelling van de groep.

Er wordt gewerkt met thema's. De aangeboden activiteiten worden hierop afgestemd.

Dagritme baby's:

Het dagritme wordt bepaald door wat ze thuis gewend zijn. Veranderingen worden door middel van een schriftje aan elkaar doorgegeven. Elke dag wordt hierin bijgehouden de slaapmomenten, de voedingen en de bijzonderheden van de dag.

Dagritme dreumesen en peuters:

De kinderen worden op de afgesproken tijd gebracht.

09.30 - 10.00 uur: ontbijtkoek, drinken en activiteit. Verschonen of naar de wc.
10.00 - 11.00 uur: vrij spelen.
11.00 - 12.30 uur: activiteit en/of vrij spelen.
12.30 - 13.00 uur: lunch. Verschonen of naar de wc.
13.00 - 15.00 uur: slapen/activiteit zoals voorlezen.
15.00 - 15.30 uur: fruit eten, drinken en kletsen.
15.30 - 16.30 uur: activiteit en/of vrij spelen.
16.30 - 18.30 uur: tussendoortje, daarna vrij spelen.
18.30 uur: warme maaltijd.

De kinderen worden op de afgesproken tijd weer opgehaald.

Dagritme schoolkinderen:

De kinderen worden van school opgehaald. Afhankelijk van het rooster.

12.30 - 13.00 uur: lunch, daarna rustige activiteit in verband met kinderen die slapen.
16.00 - 16.15 uur: rijstewafel en drinken.
16.15 - 18.30 uur: activiteit en/of vrij spelen.
18.30 uur: warme maaltijd.

De kinderen worden op de afgesproken tijd weer opgehaald.